ETA EZ ERREPIKAMENAREN BERMEA ? // ¿Y LAS GARANTÍAS DE NO REPETICION ?

Altzako Mikel Zabalza Gogoan Herri Ekimenak Arturo Espejo goardia zibilaren aferan, bat egiten du oso-osoki Aezkoako Plataformak zabaldu duen oharrarekin eta bide batez gure buruari galdetzen diogu ea hauxe da Espainiako Gobernuaren ordezkaria den Denis Itxasok Mikelen senideei eman zien erantzunaren emaitza Donostiako Gobernuaren egoitzan 2022ko abenduaren 20an izan genuen elkarrizketan: “nire esku dagoen guztia egingo dut nire alderdiaren, Gobernu Zentralaren eta Guardia Zibilaren barruan, kasua argitzeko”.
Estatuak oraindik ere ez du onartzen torturaren praktika eta horren ondorioak, eta Mikel Zabalza da horien adibiderik lazgarrienetako bat. Arduradun politikoak, judizialak eta mediatikoak babesten jarraitzen du, eta, gainera, gora egiten du, indultatu eta saritu egiten ditu bere zuzeneko polizia-betearazleak, eta hori iraina da biktima guztientzat, eta delitua herrialde demokratiko batean.
Azken 60 urteetan aitortutako 5.300 tortura-kasuek egiaren, justiziaren eta erreparazioaren faltan jarraitzen dute… are gehiago, nork bermatzen du egun beste “Mikel Zabalza adibide” bat ez errepikatzea zigorgabetasuna maila guztietan mantentzen bada, egile zuzenetatik hasi eta gobernuetako buruzagitzaraino?

—-

                                                
 Desde la Iniciativa Popular Mikel Zabalza Gogoan de Altza nos unimos a la Plataforma de Aezkoa en la denuncia del ascenso del antes teniente a máximo nivel en su carrera del guardia civil Arturo Espejo y nos preguntamos si esta es la respuesta que el Delegado del Gobierno español Denis Itxaso prometió a los familiares de Mikel en la entrevista que tuvimos el pasado 20 de diciembre de 2022 en la sede gubernamental de Donostia, en el sentido de ” hacer todo lo que esté en mis manos dentro de mi partido ,del Gobierno Central y de la Guardia Civil, para esclarecer el caso “.
El Estado sigue sin reconocer la práctica de la tortura y sus consecuencias, de las que Mikel Zabalza es uno de los ejemplos mas rotundo. Sigue amparando a sus responsables políticos, judiciales y mediáticos, y además asciende, indulta y premia a sus ejecutores policiales directos, lo que es un insulto para todas sus víctimas y un delito en un país democrático.
Los 5.300 casos reconocidos de tortura durante los últimos 60 años siguen a falta de verdad, justicia y reparación…es mas, ¿ quien garantiza que no se repita hoy mismo otro “ejemplo Mikel Zabalza” si la impunidad se mantiene en todos los niveles, desde los autores directos hasta las cúpulas de los gobiernos ?

irudia: Lohitzune Amatria.